Bio

Daniela Iacona jest Starszym Menedżerem ds. Stosunków Międzynarodowych w ABET, organizacji pozarządowej non-profit, która akredytuje programy na poziomie uniwersyteckim i uniwersyteckim w dyscyplinach nauk stosowanych, przyrodniczych, informatycznych i inżynieryjnych na całym świecie. Daniela Iacona wspiera misję ABET od ponad dziesięciu lat i odegrała kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu jego globalnego planu operacyjnego. Obecnie nadzoruje międzynarodowe inicjatywy ABET. Daniela Iacona jest pracownikiem łączącym Radę Globalną ABET, a także wszystkie zagraniczne delegacje i międzynarodowe przeglądy systemów akredytacji związane z ABET. Jest również odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi działaniami operacyjnymi Zarządu ABET. W tym charakterze jest odpowiedzialna za wspieranie wszystkich funkcji Rady Dyrektorów i stowarzyszonych Rad i Komitetów. Jest Certyfikowanym Kierownikiem Stowarzyszenia (CAE).