Bio

Denis McGrath jest dyplomowanym inżynierem i absolwentem BE w inżynierii rolniczej na Uniwersytecie w Dublinie oraz MLitt w zakresie edukacji inżynierskiej, na Uniwersytecie Trinity w Dublinie. Pracował w przemyśle, badaniach i nauczaniu przez około dziesięć lat po ukończeniu studiów, a następnie większość swojej kariery poświęcił akredytacji programu inżynieryjnego. Był sekretarzem w Engineers Ireland przez dziesięć lat przed przejściem na emeryturę w 2010 roku. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa i członka Rady Administracyjnej ENAEE. W imieniu ENAEE uczestniczył w przeglądzie systemów akredytacji programów inżynieryjnych na Litwie, w Rosji i Hiszpanii