Bio

Profesor nadzwyczajny oraz prorektor ds. internacjonalizacji i jakości kształcenia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz filologii angielskiej, jak również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a także doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie (Polska Akademia Nauk). Jest przewodniczącą rady naukowej „Kwartalnika Bellona” oraz członkiem rady czasopisma „Diplomacy and Law” wydawanego w Tbilisi. W 2016 r. została laureatką stypendium naukowego im. Eisenhower’a Akademii Obrony NATO w Rzymie. Jest członkiem Business Centre Club, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, MENSA International oraz rady naukowej International Institute of Engineers and Researchers. Została odznaczona medalami Franklin Award and Meritorious Honor Award, nadawanymi przez Departament Stanu USA, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2013 r. oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego nadanym przez Prezydenta RP w 2015 r. Jest autorką ponad 70 publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Jej pasją jest taniec, tenis, jazda konna, narciarstwo alpejskie oraz podróże.