Bio

W swojej roli prezesa IACBE dr Okrepkie jest dyrektorem naczelnym Zgromadzenia i odpowiada za strategiczne, marketingowe, operacyjne, finansowe i wartościowe przywództwo Zgromadzenia. Pełni również funkcję głównego inspektora ds. Akredytacji IACBE i jest odpowiedzialna za wypełnianie i koordynację misji zapewnienia jakości i akredytacji Zgromadzenia. Zanim dołączyła do IACBE, była starszym absolwentem studiów wyższych i absolwentką akademickich studiów online na Uniwersytecie Herzing, gdzie odpowiadała zarówno za MBA, jak i Wydział Pielęgniarstwa. Wcześniej dr Okrepkie była dziekanem Harold D. Buckingham Graduate School na National American University. Dr Okrepkie pracowała w szkolnictwie wyższym od wczesnych lat 90-tych, zajmując stanowiska wydziałowe i administracyjne na Uniwersytecie Huron i University of Mary, a także adiunktowe stanowiska na University of Phoenix, Colorado Technical University i Morgan Community College. Współpraca dr Okrepkie z IACBE była bardzo rozległa. Pełniła funkcję sekretarza Zgromadzenia Regionalnego Wielkich Jezior, wiceprezydenta Północno-Centralnego Zgromadzenia Regionalnego, przewodniczyła zespołom wizytacyjnym IACBE i intensywnie pracowała nad procesem akredytacji IACBE na National American University i Herzing University. Dr Okrepkie ma również duże doświadczenie zawodowe. Była konsultantem Vanguard Consulting, wiceprezesem ds. Finansów w firmie Okrepkie Enterprises i Particle Interconnect Corporation, księgową firmy Kennedy and Coe, LLC-CPA, analitykiem fiskalnym w Alabama State Legislature oraz administratorem ds. Zarządzania finansami w Government of Guam.