Bio

Odpowiedzialna za rozwój współpracy z akredytowanymi instytucjami edukacyjnymi oraz wsparcie studentów ACCA w Polsce. Związana zawodowo z ACCA od maja 2014 roku. Wcześniej Specjalistka ds. Promocji i PR w domu mediowym (2013-2014), w latach wcześniejszych zaangażowana w programy edukacyjne rozwijające wykorzystanie narzędzi internetowych w zarządzaniu działalnością organizacji pozarządowych i  wolontariatem (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Dobra Sieć, lata 2010-2013). Socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; współautorka książek (m.in. NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!, Bieszczady 2.0. Rozwój zasobów organizacji dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym).