Bio

Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; pełnomocnik Rektora PW ds. wdrażania Procesu Bolońskiego i studiów doktoranckich; Sekretarz Generalny Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (od 1999 r.); członek Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; członek ciał doradczych (Steering Committee, Advisory Board), określających sposób realizacji projektów koordynowanych przez European University Association; autor ok. 130 publikacji w dziedzinie inżynierii komputerowej oraz ok. 55 prac – opublikowanych w większości w wydawnictwach zagranicznych – dotyczących szkolnictwa wyższego, w tym kształcenia inżynierów.