INTERNACJONALIZACJA

ROZWÓJ

ZARZĄDZANIE

Jakie korzyści oferuje Członkostwo w APUI?

Członkowie APUI mają możliwość korzystania z szerokiej oferty nowych, niedostępnych dotychczas w Polsce usług. APUI wspiera swoich Członków w takich obszarach, jak m.in.:
 • Rekrutacja studentów
 • Internacjonalizacja badań naukowych
 • Strategiczny rozwój uczelni, badania, rozwój
Oprócz rekrutacji zagranicznych studentów oferujemy Członkom, dostęp do fachowej wiedzy na temat internacjonalizacji, pomoc w zdobywaniu akredytacji i środków publicznych oraz współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi! Członkostwo w APUI to szereg benefitów, które pozwolą na rozwój Państwa uczelni.
Stowarzyszenie na rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni (APUI) stawia sobie jako główny cel stanie się motorem umiędzynarodowienia ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki członkostwu zyskacie Państwo dostęp do organizowanych przez nie konferencji, seminariów i warsztatów, podczas których dzielą się wiedzą najwybitniejsi polscy i zagraniczni specjaliści w zakresie internacjonalizacji. Są wśród nich przedstawiciele czołowych, międzynarodowych instytucji akredytacyjnych, takich jak AACSB, EFMD, AMBA, czy CEEMAN oraz specjaliści do spraw realizacji międzynarodowych projektów, rekrutacji zagranicznej i pozyskiwania funduszy publicznych.
Członkowie APUI nawiązują międzynarodowe kontakty i trwałą współpracę z zagranicznymi uczelniami, otrzymują najbardziej aktualną wiedzę na temat internacjonalizacji, wsparcie w rekrutacji oraz finansowaniu projektów. Mamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków. Zespół ekspertów APUI zdobył już dla polskich uczelni finansowanie projektów edukacyjnych przekraczające 200 mln zł.
Wiele ośrodków akademickich czerpie już korzyści z szerokiej wiedzy i sieci kontaktów APUI.
Zapraszamy więc do dołączenia do naszego grona i złożenia wniosku aplikacyjnego!
Juz dziś dołączcie Państwo do ich grona.

REJESTRACJA

Pakiet członkowski APUI 2018
Dlaczego warto:
 • bezpłatny udział w konferencjach APUI dla jedne osoby i 50% zniżki dla kolejnych osób,
 • bezpłatny dostęp do dwóch Inteligence Reports,
 • min. 20% zniżki na wszystkie szkolenia APUI,
 • uczestnictwo w projektach promocyjnych i rekrutacyjnych APUI za granicą (np. Scholarship Exam),
 • promocja za pośrednictwem APUI na międzynarodowych targach edukacyjnych (m.in. ICEF),
 • 20% zniżki na udział w targach zagranicznych organizowanych przez APUI,
 • wpływ na usuwanie barier internacjonalizacji – konsultacje, lobbing, pomoc ekspertów (np. rozwiązanie problemu wizowego),
 • ekspozycja w materiałach promocyjnych APUI.

 

Opłaty członkowskie:

Ceny:
 • Dla uczelni liczących do 2 tys. studentów: 3 000 zł* (regularna cena 4 000 zł),
 • Dla uczelni liczących 2 tys. – 5 tys. studentów: 6 000 zł* (regularna cena 8 000 zł)
 • Dla uczelni liczących powyżej Powyżej 5 tys. studentów: 9 000* zł (regularna cena 12 000 zł).

 

* Ceny promocyjne obowiązują przy rejestracji do 31.03.2018 r. Po tym terminie obowiązywać będą ceny regularne.

Cele APUI:
1) prowadzenie działań mających na celu internacjonalizację szkół wyższych,
2) inspirowanie i wspomaganie szkół wyższych w procesie rozwoju wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych,
3) promocja polskich uczelni poza granicami Polski,
4) współuczestnictwo w budowie europejskiego i światowego społeczeństwa opartego na wiedzy,
5) integracja środowiska akademickiego i współpraca w budowaniu przez uczelnie strategii mobilności akademickiej,
6) działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego,
7) prowadzenie działań na rzecz kształcenia studenta, jako obywatela o szerokim doświadczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.
APUI realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie działań na rzecz promocji uczelni poza granicami Polski,
2) współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych,
3) zapewnienie rektorom szkołom wyższym zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego,
4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
5) rozpoznanie barier oraz proponowanie sposobów likwidacji ograniczeń hamujących efektywny rozwój mobilności akademickiej,
6) propagowanie mobilności akademickiej wśród całej społeczności szkół wyższych
7) współpracę z organami i jednostkami działającymi na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego,
8) przeprowadzanie szkoleń oraz innych przedsięwzięć mających na celu wspomaganie procesu internacjonalizacji szkół wyższych.

Phone

+ 48 502 603 165

 Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.