Stowarzyszenia na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni jest to nowa inicjatywa, która zrodziła się z naglącej potrzeby zajęcia się bieżącymi problemami edukacji międzynarodowej w Polsce. Jest to organizacja środowiskowa, którego głównym celem jest prowadzenie działań wspierających internacjonalizację uczelni w Polsce.
Poprzez konsultacje oraz wspólne projekty opracowujemy strategię i politykę dla osiągnięcia tego celu. Naszą główną działalnością jest inspirowanie i wspieranie uczelni w procesie rozwijania międzynarodowej wymiany studentów i pracowników naukowych, promowania polskich uczelni za granicą oraz uczestniczenia w trwającej budowie globalnego społeczeństwa wiedzy.
Krótkoterminowe cele APUI to zachęcanie jak największej liczby uczelni do otwarcia programów w języku angielskim oraz pomaganie im w zachęceniu do rekrutacji studentów międzynarodowych.  Celem długoterminowym jest natomiast zjednoczenie wszystkich polskich uniwersytetów pod parasolem APUI i uczynienie z Polski poszukiwanego miejsca docelowego dla studentów z całego świata.