Bio

Daniel Lala jest od 1996r związany z Grupą ASSECO oraz PROKOM. Rozpoczął karierę zawodową w firmie COMBIDATA Poland w 1996r. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu W 2012r. objął funkcję Prezesa Zarządu COMBIDATA i pełnił ją do stycznia 2016r., do momentu połączenia ze spółką Asseco Data Systems. Daniel Lala pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki CTPartners oraz członka Rady Nadzorczej spółki MULTITRADE S.A. Obecnie Daniel Lala jest wiceprezesem Asseco Data Systems S.A.