Bio

Kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik certyfikacji J2CC Ashoki. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2016-2020. Przewodniczący zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP-ie. Ekspert Boloński (do 2013 roku). Stypendysta Uniwersytetu w Denver (USA) i Erasmusa. Kierownik projektu badawczego dotyczącego LLL w SGH-a. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z zarządzania (głównie zarządzania wiedzą), innowacji oraz dotyczących sektora szkolnictwa wyższego. Prowadzi zajęcia w programie CEMS we współpracy z takimi firmami, jak Deloitte i DB Schenker.