Bio

Ivana Marinkovic uzyskała tytuł licencjata na Wydziale Filologicznym w Belgradzie, specjalizując się w językach i literaturze skandynawskiej. W Norwegii, otrzymała stypendium od Królewskiego Rządu Norwegii na Uniwersytecie w Oslo na Wydziale Humanistycznym. Poza uzyskanymi dyplomami z języków i językoznawstwa, Ivana Marinkovic posiada EMBA z HEC (Francja) oraz tytuł magistra na Wydziale Ekonomii w Belgradzie (Serbia). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje stanowisko kierownicze w wiodącej wielonarodowej firmie zajmującej się sprzedażą detaliczną i finansami «NCR», w której zarządzała 150 pracownikami z różnych krajów. W minionych latach Ivana pracował również dla międzynarodowej organizacji pozarządowej “Lekarze bez Granic” w Norwegii. Oprócz wyżej wymienionych kwalifikacji, Ivana biegle włada językiem angielskim, francuskim, norweskim i duńskim. Dołączyła do EFMD w styczniu 2015 r. Jako Zastępca Dyrektora na Europę Środkową i Wschodnią.