Bio

Pan Jakub Wojnarowski odpowiedzialny jest za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan (2012 – 2017), nadzorujacy obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 – 2017; od 2006 do 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008), socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002); wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji,  ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej i przemysłowej, edukacji i finansowania nauki.