Bio

Tytuł zawodowy mgra inż. uzyskał w marcu roku 1973 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień naukowy doktora w grudniu roku 1973 w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN, a doktora habilitowanego w roku 1987 w Politechnice Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Od roku 1973 pracuje w Politechnice Warszawskiej obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest kierownikiem Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1998-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Systemu Studiów, a w latach 2005-2012 Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji. Od roku 1996 jest członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, a w latach 2002-2005 jej Przewodniczący. Od roku 2009 Przewodniczy Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Od prawie 20 lat zajmuje się problematyką jakości kształcenia i akredytacją.