Umiędzynarodowieniu, jako szansie na rozwój i podnoszenie jakości polskich uczelni, poświęcona była Konferencja na temat Akredytacji Międzynarodowych zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni (APUI).

W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób z 70 polskich uczelni, a także najważniejszych międzynarodowych instytucji akredytacyjnych m.in. ABET, AACSB, CEEMAN, EFMD, ENAEE, IACBE czy ACCA. Tematyka koncentrowała się na znaczeniu i sposobach zdobywania akredytacji dla szkolnictwa wyższego i metodach skutecznej rekrutacji zagranicznych studentów.
Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja odbyła się 11 stycznia 2018 r. w warszawskim hotelu Novotel i jest pierwszym z cyklu wydarzeń o tej tematyce, organizowanych przez APUI.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI

Dr. Alenka Braček Lalić, CEEMAN

PhD. Phyllis Okrepkie, IACBE

Prof. Ulrich Hommel (EFMD)