Skip to content

Dołącz do
globalnej społeczności
akademickiej

Stowarzyszenie Polskich Uniwersytetów na rzecz Internacjonalizacji (APUI) to organizacja, która wspiera ideę edukacji międzynarodowej w Polsce.  Budujemy potencjał instytucji szkolnictwa wyższego na rynku międzynarodowym, a utalentowanych studentów wspieramy w ich karierze naukowej i zawodowej

Aktualności

Dla Studentów

Oferujemy studentom dostęp do edukacji poprzez programy w języku angielskim, stypendia i opcje wymiany w Unii Europejskiej. Studiując na prestiżowych polskich uniwersytetach, studenci korzystają z kompleksowego wsparcia adaptacyjnego, mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych badaniach oraz szansę na budowę rozległych sieci zawodowych.

Dla Uczelni

Budujemy konkurencyjność naszych uczelni rekrutując najlepszych studentów z całego świata, wspierając różnorodne programy językowe i uczestnicząc w prestiżowych wydarzeniach edukacyjnych. APUI pomaga w podnoszeniu standardów badań i edukacji, zwiększaniu dostępu do środków finansowych oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej.

Jesteśmy gotowi pomóc Ci osiągnąć cele edukacyjne.

Internacjonalizacja

Wspieramy rozwój programów wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych. Aktywnie promujemy polskie szkolnictwo wyższe za granicą.

Edukacja

Odpowiadamy na wyzwania międzynarodowej edukacji w Polsce. Wspieramy rozwój międzykulturowych kompetencji, językowych i społecznych,

Współpraca

Jesteśmy partnerem w budowaniu międzynarodowego wymiaru polskiego szkolnictwa wyższego.

Rekrutacja

Pomagamy poszerzać  bazę talentów poprzez pozyskanie studentów i pracowników z różnych krajów oraz nawiązywanie partnerstw.

Eksperckość

Pomagamy w projektowaniu i rozwijaniu studiów w języku angielskim tak, aby odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy