Skip to content

Dołącz do Nas
i odkryj nowe możliwości

Globalne praktyki, lokalne korzyści: Pomagamy w internacjonalizacji Twojej uczelni

Odkryj potencjał międzynarodowej sieci wspierającej rozwój i prestiż Twojej Uczelni

Większa konkurencyjność

Silna reputacja na arenie międzynarodowej przyciągną do Twojej uczelni najlepszych studentów, badaczy i kadrę naukowa.

Stabilne poziomy rekrutacji

Studenci zagraniczni nie tylko wypełniają lukę rekrutacyjną spowodowaną sytuacją demograficzną w Polsce, ale także pomogą Ci uruchomić nowe kierunki i specjalności. Zyskasz dostęp do wyselekcjonowanych grup najlepszych zagranicznych kandydatów, przyszłych ambasadorów Twojej uczelni.

Wsparcie w tworzeniu programów dwujęzycznych

Wykorzystaj doświadczenie naszych ekspertów i ich pomoc w tworzeniu ciekawych i poszukiwanych na rynku kierunków i specjalności w języku angielskim.

Rozwój akademicki

Udział w programach wymiany umożliwi Twoim studentom rozwijanie umiejętności międzykulturowych, językowych i społecznych, a organizowane przez APUI warsztaty, konferencje i seminaria podniosą kwalifikacje i kompetencje międzynarodowe kadry naukowej z Twojej uczelni.

Wzrost jakości badań i edukacji

Międzynarodowa współpraca badawcza da Ci dostęp do różnorodnych zasobów, ekspertów i infrastruktury badawczej – podniesiesz standardy dydaktyczne na Twojej uczelni.

Zwiększone źródła finansowania

Wsparcie w identyfikacji i aplikowaniu o międzynarodowe fundusze, granty i dotacje otworzy nowe źródła finansowania dla zaawansowanych badań i rozwoju infrastruktury. Zespół ekspertów APUI zdobył już dla polskich uczelni finansowanie projektów edukacyjnych przekraczające 200 mln zł.

Międzynarodowe partnerstwa

Z nami otworzysz drzwi do międzynarodowych projektów badawczych i wspólnych programów dydaktycznych.

Czas na działanie

Pozwól, aby nasze stowarzyszenie otworzyło przed Tobą drzwi do globalnych możliwości edukacyjnych.​​

Opłaty członkowskie

są uzależnione od wielkości uczelni:

do 2000

studentów
PLN 4000 Rocznie
  • pełne członkowstwo

2000 do 5000

studentów
PLN 8000 Rocznie
  • pełne członkowstwo

powyżej 5000

studentów
PLN 12000 Rocznie
  • pełne członkowstwo